Rüyalar

Yat, kalk, uyu, ye, iç, bu tarafa geç, orda dur, önünü kapa, bakma, bak, yürü, gel, git, zile bas, onu bana ver, bunu cebine koy, ver, al, tut, giy, çıkar, otur, kalk, mendil ver, çantanı bana ver, elini ver, şarkıyı değiştir, telefonu aç, söyle, araba geliyo çekil ve öp… Bunlar unutulmaması gereken emir kipleridir!

He bi de 35…